You are viewing a single comment's thread from:

RE: Minik Eren'e Umut Ol - [Yardım Kampanyası]

in #tr3 years ago

Merhaba ben @osmania, @kusadasi ve @try-market küratörü olarak #tr ve #cointurk etiketlerindeki kaliteli yazıları inceliyorum. Sonrasında bu yazılar @kusadasi ve @try-market tarafından upvote ediliyor. @kusadasi ve @try-market #tr etiketinin daha yukarılara çıkması için çok büyük bir çaba içerisindedir. Tabii ki bu ilerleyişin kaliteli yazılarla olması yönünde çaba harcıyoruz.Paylaşımlarınıza 'cointurk' etiketini ekleyerek @kusadasi ve @try-market tarafından desteklenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, sürekli olarak @kusadasi tarafından düzenlenen projeler ve discord kanalımızda anlık yarışmalar mevcuttur.
Katılmak isterseniz discord kanalımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Sort:  

Çok teşekkür ederiz sağolun @burcudogusoy un bu projeyle ilgili yazısını discord kanalınızda duyurduğunuzu gördüm verdiğiniz destek için teşekkür ederiz 😃

desteğiniz ve duyarlılığınız için teşekkür ederim hem Eren adına hem kendi adıma.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17332.91
ETH 527.02
SBD 1.16