Hesabımdan power down başlattım.

in tr •  8 months ago

Merhaba arkadaşlar, dün çok düşündüm ve hesabımdaki sp'leri steem'e çevirme kararı aldım, %100 lük bir oy değerim zaten 0.01 sbd yapıyor bunda da bir kazanç sağlamak imkansız, yüklü bir para olmadıkça stemit'te gelişmek yıllar alır, böylece sp'mi steem'e çevirip başka yatırımlarda bulunmaya karar verdim.
image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This user is on the @buildawhale blacklist for one or more of the following reasons:

  • Spam
  • Plagiarism
  • Scam or Fraud