Loop'ta Ne Var? - Hiatus, Shenidan

in tr •  2 months ago 

"Aşk eğer senle gelecekse, beni iyileştirmek için...
Ayrıldığımız gecenin beni ittiği, tek hayat olarak bildiğim deliliğe beni geri itmemeli..."

Ank/19

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!