Sıkıştırılmış Şehir İstanbul (Dosya Formatı Bilinmiyor)

in tr •  2 months ago

Dünya Nüfusunun %50 'si Dünya Toprakların %1 'ini kapsıyor

DmP20W_X0AEw9bD.jpg
Kaynak

Nüfusun yoğun olduğu bölgelere geçmişte yapılan yatırımların yani harcanan para miktarı ile kesinlikle doğru orantılıdır :) Şu an harcanan para miktarı da elbette paralelde çok yüksektir. Harcanan para miktarı ya da yapılan yatırımların miktarı geleceğe ciddi anlamda ışık tutacaktır.

Türkiye / İstanbul (Sıkıştırılmış Şehir İstanbul)

DmRZzGdW0AAhYpO.jpg
Kaynak

Birilerinin ya da bir grubun manipulasyonu söz konusu mudur ? Elbette evet. Şehir ne tarafa ilerleyecek hep birlikte izliyoruz. Kanal istanbul ? Üçüncü köprü ? Osmangazi köprüsü ? Neresinde yaşayacağımızı seçebilmek için türlü etüdler yapmamız ve çok yüksek öngörü sahibi olmamız gerekiyor :) Bu rakamların doğruluğu da teyite muhtaç bunu da belirtmekte fayda var :)))

Destekleriniz için teşekkür ederim.

@obulunmaz

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

TR nüfusu 400-500 milyon olsa, yer açısından çok sıkıntı olmazmış gibi duruyor..

·

Mutlaka izlemelisiniz. Hem çok bilgilendirici hem çok eğlenceli.

You got a 31.07% upvote from @postpromoter courtesy of @obulunmaz!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

·

Nice :)

You have recieved a free upvote from minnowpond, Send 0.1 -> 10 SBD with your post url as the memo to recieve an upvote from up to 100 accounts!

En güzeli Yozgat gibi güzide kentlerimize geri dönmek sanırım🙂

·

Bulundum daha evvel Yozgat'ta :)) Havası çok güzel :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Obulunmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.