Sort:  

"Show me" kısmını da yapmışsın hocam hayırlı olsun.

Youtube'a girmişken, orada, xBinlerce dolarlık yazılım kurslarında bile gösterilmeyecek, basitten başlayıp akıllı araba programlamaya kadar giden Python dersleri var, aklında olsun ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11289.53
ETH 391.26
SBD 1.02