Dünyayı Böyle Adamlar Değiştirecek - Kahraman İtfaiyeci Taner Çebi

in tr •  11 months ago

Mutsuz, Umutlu, Gururlu, Suçlu

Değişik bir ruh haliyle yazıyorum. Bir "Kahramanı" anlatmak gerçekten güç ayrıca :(

yangin-egitimi-compressor.jpg

Kahraman

Mutsuzum çünkü bir kahramanı kaybettik, kendi canını hiçe sayıp bir başkasının hayatını kurtaracak kadar cesur bir kahramanı kaybettik. Bir çok kişinin hayatını kurtarmak için alevler içinde mücadele etti ve bunda da başarılı oldu, bir çok kişinin hayatını kurtardı ve hepimizin kahramanı oldu. Hepimizin senin gibilere ihtiyacı var :(

Umutlu ve gururluyum çünkü, bu kötü dünyada halen kendi canını hiçe sayıp bir başkasının hayatını önemseyen birilerini görebiliyoruz.

Suçlu hissediyorum (kimseyi suçlamıyorum) çünkü, keşke onun için bir şeyler yapabilseydim ya da hep birlikte yapabilseydik. Daha iyi bir bina organize edebilseydik, daha emniyetli bir altyapı kurabilseydik, bir şeyleri daha iyi yapabilmiş olsaydık belki de Kahramanımız halen aramızda olabilirdi.

Neler Yapabilirdik ?

  • Yangın algılama ve uyarı sistemleri üzerine daha başarılı çalışmalara ve uygulamalara ihtiyacımız var.
  • Acil durum anında mutlaka önceden yapılmış çok sayıda tatbikat ve iyi alt yapıya ihtiyaç var.
  • Mevcut tüm yapıların daha iyi teftiş edilmesi ve uygunsuz yerlerin hepsini mutlaka doğru uygulamay gerçekleştirmeye ihtiyaç var.
  • Hepimizin yangın ve önlemler konusunda çok iyi eğitim almasına ihtiyaç var.

Konunun uzmanı kişiler bu listeyi uzatabilirler. Ben dilim döndüğünce bir şeyler yazmaya çalıştım :(

Hayatın her anında kahramanlara ihtiyacımız var. Yaptığımız işi severek yapmak, her ne yapıyorsak hakkını vermek Taner Çebi'yi örnek olmak hepimizin boynunun borcu olsun.

Mekanın Cennet olsun iyi yürekli insan :(

taner çebi.jpg

Taner Çebi

urr.png

Destekleriniz için teşekkür ederim.

@obulunmaz

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Feda etmeyegörsün birileri kendini birileri için;
benim bacaklarım, ellerim, gözlerim, tüylerim titrer.

·

Maalesef hepimizin canını çok acıtıyor :(

Dünya kendi kahramanlarını yaratır, biz ise kahramanlarımızı yaşatırız

·

Yaşatmamız gerekiyor.

·
·

Yaşatıyoruz zaten hocam ama bizim toplumun bir kusuru var genelde öldükten sonra yaşatmasını öğrenmişiz...

This post has received a 1.04 % upvote from @drotto thanks to: @obulunmaz.

Merhaba @obulunmaz,

Yazınız @trdaily tarafından otomatik olarak seçildi. Ve @trdaily curation trail'i takip eden
diğer üyelerden de oy aldı.

@trdaily, türkçe etikete sahip içerikleri belirli filtrelerden geçirip rastgele olarak oylayan bir bottur.

Arzu ederseniz @trdaily curation trail'e bu adresten katılabilirsiniz.

Yine görüşmek üzere! :)

Your Post Has Been Featured on @Resteemable!
Feature any Steemit post using resteemit.com!
How It Works:
1. Take Any Steemit URL
2. Erase https://
3. Type re
Get Featured Instantly & Featured Posts are voted every 2.4hrs
Join the Curation Team Here | Vote Resteemable for Witness

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabindan oy kazanmıştır. Tr tagi altında yazmış olduğunuz kaliteli içerikleri görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için TrYardım Desteklenen İçerikler 21 Mayıs 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Obulunmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.