Ocağına İncir Dikmek Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

in #tr5 years ago

Bir zamanlar yaptığı zulümler ile tanınan bir devlet adamı varmış. Bu devlet adamı konağının bahçesini düzenlettiriyormuş. Kocaman bir incir ağacını görüntüyü bozuyor diye kestirmek istemiş. Bahçede bulunan İncili Çavuş, bunu duyunca devlet adamına şöyle seslenmiş:

  • İncir ağacı yerinde dursun, kestirmeyiniz.

  • Neden?

  • Nasıl olsa bir gün birinin ocağına dikersiniz, cevabını vermiş.

Bookshop Etsy Shop Icon-2.png

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27790.33
ETH 1760.60
USDT 1.00
SBD 2.93