İki Dirhem Bir Çekirdek deyiminin anlamı ve kısaca hikayesi

in #tr5 years ago

Bu deyim ile anlatılmak istenen giyim kuşamına özen gösteren, şık ve süslü kıyafetleriyle dikkat çeken insanlardır. Bu tür giyim ve kuşamına özen gösteren kişilere ''iki dirhem bir çekirdek'' deyimi söylenir.

Bookshop Etsy Shop Icon-4.png

Hikayesine gelecek olursak, okkanın kullanıldığı dönemlerde bir okka bu gün ki ölçülerle 1283 gram yapar. Okkanın da 400 de birine dirhem denir. Dirhem, daha hassas terazilerde kullanılan bir ölçüdür. Alcak sarraflar, dirhemden daha hassas ölçümler için bir ağırlık birimi daha kullanırlar. Buna da çekirdek derlerdi ve karşılığıda 5 santigram idi. Osmanlı altını da bu hesaplara göre 2 dirhem bir çekirdeğe denk gelirdi. Bu durumda giyinişine özen gösterip süslenmiş kişilere mecazi anlamda çok iyi giyindiklerini belli etmek zarif bir dille ''iki dirhem bir çekirdek'' yani ''altın'' gibi giyindin denirmiş.

Sort:  

Aslında çekirdek olarak adlandırılan bildiğimiz bi tohum keçiboynuzu çekirdeği 0.2 gramdır dünyanın neresine gidersen git bu değişmez ilginç değilmi
Yunanca keration denir bu meyveye ve elmas ağırlığını ölçmede kullanılan kıratta budur
1 kırat 0,2 gram

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27953.99
ETH 1766.61
USDT 1.00
SBD 2.93