Balık Kavağa Çıkınca

in #tr5 years ago

Balık Kavağa Çıkınca deyimi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan kısmındaki Rumeli Kavağı ile Anadolu Kavağı'nda rüzgarlı havalarda balık avlamanın bir hayli zor olduğu bilinirdi. Bu sebeple balıkların bol ve fiyatlarının da uygun olduğu dönemlerde şehirde tutulan balıkların Kavaklar'a kadar götürüldüğü söylenirdi.

Bookshop Etsy Shop Icon-3.png

Bunun dışında kalan zamanlarda uygun fiyata balık almak isteyen vatandaşlara balıkçıların verdiği cevap “o sizin dediğiniz fiyat, balık kavağa çıkınca olur” şeklindedir. Balıkçıların verdiği cevap zamanla dilimize yerleşmiş ve deyim halini almıştır.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.026
BTC 28282.37
ETH 1817.11
USDT 1.00
SBD 2.97