Afyonu Patlamak Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

in #tr5 years ago

Eskiden tiryakiler ramazanlarda afyonu macun haline getirerek mercimek büyüklüğünde toplar yaparak her sahurda 3-4 tane yutarlarmış. Fakat her bir macunu da 2-3 kat kağıta sarmayıda unutmazlarmış. Böylece kağıt midenin asitli suyunda parçalanıp macun midede dağılır ve bir kaç saatliğine keyif sürermiş. Tabii 2 kat kağıda sarılan macun da yavaş yavaş karışacağından tiryakiler iftara kadar rahat ederlermiş.

Lakin bazen durumlar karışır afyonun kağıdının zor parelendiği zamanlarda kana karışması gecikeceği için tiryakiler krizlere girer, dış dünyadan kopar. Afyonu patlayıp kana karışıncaya kadar fena tepliler verir. Yapılan yada konuşulan şeylere uygun karşılık verilmeyen, anlamanın yada algılamanın geciktiği durumlarda karşı tarafa ''daha afyonun patlamadı galiba'' gibi cümleler söylenmesi bu yüzdendir.

Bookshop Etsy Shop Icon-4.png

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27885.52
ETH 1765.78
USDT 1.00
SBD 2.91