İyi Ki Doğdun Üstadım!

in #tr3 years ago

 


Hababam sınıfını her izlediğimde rol yaptığına bir türlü inanamazdım, çocuk aklı işte. Sanırsın, bir fanus içinde dünyanın tüm gerçeklerinden uzak yetiştirilmiş, hiçbir şeyden haberi olmayan, iyi kalpli, temiz hatta çoğu zaman saftirik bile diyebileceğimiz bir adam. Filmlerinde herkese hissettirdiği bu duygu, mimikleri ile birleştiğinden sanırım inanamıyordum.

Sonra merak ediyor insan. Ne yer, ne içer, ne yapar? Sonrası büyük bir hayranlık tabii ki.

Kimilerinin evden kaçtığı, kimilerinin özendiği, kıskandığı ışıltılı bir dünya olarak adlandırılan sanat camiasında insanlığını kaybetmemiş, ününe ün katmasına rağmen bizden biri gibi yaşamaya devam etmiş, kendini bizden ayrı tutmamış KEMAL SUNAL olmanın ona sağladığı avantajları elinin tersiyle itmiş ve sanırım bu sebepten ama en önemlisi sanatından ötürü 7’den 70’e herkes tarafından gönüllere taht kurmuş Şaban abimizdir o.

Ben de ise, en büyük hayranlığını Atatürk sevgisi ile zirveye taşımıştır. Aslen 10 Kasım’da doğmuş olmasına rağmen “Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem. 11 Kasım doğum günümdür" diyerek –siren çalarak bizi rahatsız edeceğini sanan- ( gündemden dem vurmasam olmazdı) herkese sevgisini aşılamayı kendine görev edinmiştir Kemal Sunal. Hatta filmlerinde dünyanın en büyük adamı olarak Atatürk’ü tanımlamış saygı ve minnet borcumuzu dile getirerek patron olduğu fabrikanın çalışanlarını ve eski patronunu dize getirmiştir.

Bu kadar üne ve paraya rağmen 50 yaşından sonra yarım bıraktığı üniversiteyi bitirmiş, üzerine bir de yüksek lisans yapması ölümün ardından 18 yıl geçmesine rağmen eşinin doğum günü sebebiyle attığı mesaja konu olarak bunu seçmesiyle, eğitime verdiği önemi gözümüze sokmuş ve eğitimin önemi aşılamıştır.

Hayatımızda kaç kişi var ki, karşımızda hiçbir şey yapmadan dursa da kahkahalar atmamıza sebebiyet verecek, içimizi ısıtacak ve iyi insanların varlığına inandıracak. Ben arada daralıp “Ulan bu kadar kötü olamaz insanlar” diye isyan ettiğimde Emel Sayın’ın Kemal Sunal’dan bahsettiği bir röportajda anlattığı hikayeyi okur, iyi insanların varlığı konusunda inancımı tazelerim.

http://www.habertuneli.com/hayat/emel-sayinin-kemal-sunal-ile-muthis-anisi

Teşekkürler hayatımıza kattığın kahkahalar için, iyi ki doğdun üstadım!

(Fotoğraf Kaynak)


Posted from my blog with SteemPress : https://nsab.000webhostapp.com/2018/11/iyi-ki-dogdun-ustadim

Sort:  

Kıymetlimiz !

Hala severek ve gülümseyerek izliyorum filmlerini :)

repliklerini ezbere bilmemize rağmen izlerken hiç sıkılmaz mı insan:)
onu izlerken asla..

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nsab from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 48948.88
ETH 4144.30
BNB 555.43
SBD 6.13