Annelojik...

in #tr3 years ago

Daha önce hatırlarsanız e-bebek blogger akademiye başladığımı iletmiştim.

Web sitesinin ismi, dizaynı oluşturulacak içerikler konusunda da hummalı bir çalışma devam ediyor. Valvatida çok yavaş ilerlemede şu anda. Zaman yönetimindeki problemlerimi de henüz çözmüş değilim. Ama inatçı ve hırslı olduğumu söylemek istiyorum. Çocukta yaparım kariyerde kısmına yavaş ama emin adımlarla ilerleyeceğimden eminim. ( iç sesim başka şeyler söylese de evrene pozitif mesajlar göndermek lazım ama değil mi? )

Sitenin ismi " Annelojik" @obulunmaz'a isim babalığından ötürü teşekkürü borç bilirim. : )) Logo aşağıda. İçerik konusunda anne adayları ve sevgili steemit annelerinin önerilerini de bekliyor olacağım.

Hem site, hem de valvatida ile ilgili gelişmelerde görüşmek üzere..Posted from my blog with SteemPress : https://nsab.000webhostapp.com/2019/01/annelojik
Sort:  

En iyisini yapacağından hiç ama hiç şüphem yok :)

Annelojik Ama isim gerçekten güzel oldu.

Teşekkür ederim hayat arkadaşım! Sen yanımda olduktan sonra benim yapamayacağım şey yok. <3

hocam isim güzel olmuş hayırlı olsun ama logo da astronot ne alaka. astronot,ay, bayrak. hayal gücüm çok geniş olmadığındandır belki.

Merhaba,
Annelojik ismi teknolojik kelimesinden türettiğimiz bir isim. Teknoloji deyince de aklımıza ilk uzay geldi. :) Karı koca marsta iş kurma fikrimiz var da! : )) O yüzden uzay ve astronot tercih ettim. Hayal gücüyle ilgisi yok durumun bence. Hayata bakış açısı farklılığı diyebiliriz.

anladım hocam. hayırlı olsun. açıklama için de ayrıca teşekkür ederim

Çok teşekkür ederim. İnşallah!

hayırlı olsun, yolunuz da açık olsun. Biz babalar da faydalanırız artık :)

Tabii ki!
Nereye Gidelim?
Evde Aktivite Saatleri kısımlarımız tam babalara göre olabilir. : )

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nsab from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 48901.59
ETH 4149.96
BNB 545.21
SBD 5.72