KEDİLER İSİMLERİNİ BİLİYOR AMA BUNU ÇOK TAKMIYORLAR :)

in #tr5 years ago


Kedileri sever misiniz? Ya da evinizde kedi besliyor musunuz bilmiyorum ama geçenlerde bir yerlerde okuduğum bir makaleyi sizlerle paylaşmak istedim.

Japonya’da yapılan bir araştırmada, kedilerin aslında neredeyse her şeyin farkında olduklarını ama bizi dikkate değer bulmadıklarını gösterdi. Yani bizi çok da takmıyorlar :)


Köpekleri, kullanılan sözcükler konusunda kolayca eğitebilirken, kedilerin bu eğitime genelde tepkisiz kalıyorlarmış. Ancak Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, kedilerin kendi isimlerini diğer
sözcüklerden farklı algıladıklarını, yani bunun farkında olduklarını keşfetti. Hatta kafelerde ve sokaklarda yaşayan kedilerin kelime hafızasının çok daha gelişmiş olduğunu söylüyorlar. Fakat ev
kedilerine nazaran daha fazla sözcük duydukları için kendi isimlerini tanımakta zorlanabiliyorlar...

Okuduğunuz için teşekkür ederim... @netya

Görsel Kaynak 1 - Görsel Kaynak 2


Posted from my blog with SteemPress : http://blognetya.tk/2019/05/kediler-isimlerini-biliyor-ama-bunu-cok-takmiyorlar

Sort:  

Congratulations @netya! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 61264.36
ETH 3006.55
USDT 1.00
SBD 3.75