BİTKİSEL TEDAVİ: Vanilya

in #tr5 years ago


VANİLYA (Fructus Vanillae, Orchidaceae)

Botanik ve Kimyasal Özellikleri: Vanilya, Vanilia planifolia (Orchidaceae) bitkisinin meyvasıdır. Bileşiminde vanillol, reçine bulunur.
Kullanılışı: Drog, baharat makamında kullanılır. Ayrıca ağrı giderici ve afrodizyakdır. Bu drogdan XIX. yüzyılda Dr. Mehmed Nuri de söz etmiş ve vanilyanın kuvvet verici, uyarıcı bir madde olduğunu, tentürünün ve şekerli tozunun kullanıldığını yazmıştır.

Görsel Kanak: Link


Posted from my blog with SteemPress : http://blognetya.tk/2019/06/bitkisel-tedavi-vanilya

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66274.97
ETH 3175.04
USDT 1.00
SBD 4.06