BİTKİSEL TEDAVİ: Fındık

in #tr5 years ago


FINDIK (Semen Coryli, Corylaceae)

Botanik ve Kimyasal Özellikleri: Corylus avellane (Corylaceae) bitkisinin tohumlarıdır. Bu bitki Karadeniz yöresinde vardır ve gıda değeri bulunur. Fındık adıyla bilinen findık tohumu kuvvet verici ve öksürüğe karşı kullanılır. Fındık yağı ise böbrek ağrılarını giderici, kum ve taşları düşürücüdür. Ancak yüksek tansiyonlu ve mide rahatsızlığı olan kişiler az vemelidirler. Fındık Tohumu, sabit yağ, protein, nişasta taşır.
Fındık Yağı (Oleum Coryli) ise Corylus avellena bitkisinin tohumlarından elde edilir.
Geleneksel Halk Reçeteleri: 1) Öksürük kesici olarak döğülmüş findık yenir. 2) Bir miktar findik toz edilir ve bal ile karıştırılır ve
kuvvet verici olarak sabahları birer kaşık yenir.

Görsel Kaynak: Link


Posted from my blog with SteemPress : http://blognetya.tk/2019/06/bitkisel-tedavi-findik

Sort:  

Congratulations @netya! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 64690.02
ETH 3152.78
USDT 1.00
SBD 4.13