You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bir ağacın hatıra getirdiği

in #tr6 years ago

gazoz kapaklarıyla tebeşirle çizilen yolda oynamalar, tasolar, cipslerin içinden çıkan hayvancıklar, plastik borular içine koyulan kağıt mermilerle birbirimizi vurmalar, dinozor dergisi, susam sokağı, tetris, mahalle maçları, kolasına yapılan maçlar, terli terli çeşmeden su içmeler, ninja turtles, saklambaç, seksek, atari kasetleri, yola sahte para koyup insanlar almak için eğildiğinde parayı iple çekmeler, kızkaçıran, patpat... bir tek ağaca dalma olayı yoktu bende :)

Sort:  

teşekkür ederim yazdıklarınızın çoğunu yaptım yaşadım, hiç sıkılmazdık ki biz bulduğumuz her şeyle oynardık:))

yorumunuzla katkı sunduğunuz ve anılarınızdan paylaştığınız için çok mutlu oldum.🙂

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 59462.07
ETH 3306.60
USDT 1.00
SBD 2.43