tarihin iki yüzlü insanı

in #tr6 years ago

Tarih boyu dünyada yaşamış yegane iki yüzlü insan Edward Mordrake olmuşdur.
image
O, 1890 yılında yaşamışdır .Doktorlara o biri yüzünü ameliyatla götürmelerini istesede hiç bir doktor böyle ameliyatı yapmayı göz önüne alamamışdır.
image
Bir yüzü konuşamayıb yalnızca ağlamış,gülmüş ve karibe sesler çıkara bilmiş.23 yaşında Edward diğer yüzünün geceler durmadan pıçıldadığı için buna takat getiremeyib ve intihar etmiş.

Sort:  

Dəhşətli bir taledir bu. Allaha şükür ki, yalnız bir üzümüz var.

Amma gorunus cehetden deyilde daxili cehetden 2 uzlu insanlar coxdur

Bəli, son vaxtlar qarşıma çıxır belələri.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63956.04
ETH 3066.98
USDT 1.00
SBD 4.31