Şanlı Tűrk bayraği

in #tr6 years ago

image

Savaşan askerlerin
Kanlarıyla doğmuş bayrak
Adı olmuş Türk bayrağı
Benimsemiş onu toprak

Vatanın en büyük simgesi
En gözdesi bayrak olmuş
Bütün Dünya Türkleri
İşte bu şekilde duymuş

İşte bu askerler vatanın
En şanlı şehitleri
Sesleniyorum size Türk gençleri
İşte bu askerlere benzemeli

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.038
BTC 66500.89
ETH 3208.50
USDT 1.00
SBD 4.17