Omisego coin nedir?[Cointurk 29. Projesi]+[nesib887#1581]

in #tr6 years ago

Meraba arjadaslar bu günkü konu ile onu soyleye bikirim ki Son zamanlar tüm dünyada kriptoparalara ilgi duyan insanlar OmiseGo’ya cok büyük ilgi gösteriyorlar.
image
Bu ilginin OmiseGo’nun kısaltılmış şekli olan OMG olmasından dolayı olabileceği düşünülmektedir. Çünkü OMG, İngilizce Oh My God cümlesinin kısaltılmış şekli olarak da kullanılmaktadır.
image
OmiseGo nedir?
OmiseGo Ethereum altyapılı merkezsiz bir yapıya sahip finansal kriptoparadır.
image
Gün geçtikçe OmiseGo herkes tarafından bilinmeye başlıyor.Piyasada yaklaşık 100 milyondan fazla coini bulunmaktadır.

https://goo.gl/images/LqR4xs

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 62710.59
ETH 3048.49
USDT 1.00
SBD 3.77