bilmediklerimiz 🤔

in #tr6 years ago

quote ‘’ Bir insanin uykuya gitmesi için taleb olunan vaxt 7 dakikadır. ‘’
image
Dünyada insanların 7% i solaxaydır
image
İnsan vücüdunda yaşayan bakterilerin toplam çekisi 2 kiloya yakındır 🤔
image
Vücudumuzda olan kalsinin 99% dişlerimizde bulunuyo
image
Aslında dudaklarımız barmak uclarımızdan daha hassasdır.
image
El tırnaklarımız ayak tırnaklarımızdan 4 defa daha tez büyür
image
İnsan vücüdunda en güclü ezele dildir
image
İnsan gözü 10000000 reng calarını seçe biliyo
image
Çocuklar en tez yaz aylarında büyürler
image
Sümüklerimiz poladdan 5 kad daha sert
image
Gözleriniz açıkken hapşırmak mümkün diyil
image

https://goo.gl/images/BM1pU3
https://goo.gl/images/wn8VRY

Sort:  

Bəzilərini bilirdim, amma bir neçəsini indi oxudum. Çox sağ ol maraqlı məlumatlara görə.

Nəsə örgenirik yeni yeni sende saqol vaxt ayirib ocuduqun ücün 🤗

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.12
JST 0.038
BTC 66902.98
ETH 3232.11
USDT 1.00
SBD 4.28