Sigortalı İş Tanrısı ve Kafirler

in #tr5 years ago (edited)


Belki de hep yanlış taraftayız.

Felsefi ve fikri tartışmalara girme cesareti olmayan bir kısım mütedeyyin camiada çok kullanılan bir argüman var:
-- Ahiret varsa? Ben namazımı kılıp, oruç tutumakla çok bir şey kaybetmiyorum, Ahiret varsa kazançlıyım, yoksa bir kaybım yok.

Önceleri bu argüman mantıklı gelirdi.
Ancak sonraları ve özellikle son dönemler fark ettim ki; Ahirete inandığını söyleyenlerin %98'i gerçekten buna inanyor.

Mesela böyle kişilerden bazıları ahiret ve kader inancında bir tık daha ileri aşamaya geçip şöyle diyor:
-- Şu anda bu odada isem, bu kaderimde var olduğu için buradayım. İsteseydim bile başka bir yerde olamazdım. Cennete gimek kaderimde varsa, ayyaş bile olsam bir süre istemesem bile namaz kılan birisi olurum.

Kader mevsuzunu baştan yanlış anlamış arkadaş. Ve Ulu(?) Alimler(?), "kader meselesini çok kurcalamayın dinden çıkabiliriniz" dedikleri için, yanlış anladığı mevzunun doğrusu nedir araştırmaya hiç yanaşmamış bile.


// [
İlginçtir ki; kader konusunu, bu alimlerin(?) aksine kısa ve net bir şekilde gayet anlaşılır bir şekilde anlatabilirim. İster İmam-ı Azam ister Bediüzzaman kimden dinlemek isterseniz ondan dinleyin. Gelin bir de ben anlatayım. Hangisinde daha net anlaşıldığına siz karar verin. Hodri Meydan! ] //

Üstteki anlayıştan devam edelim.
Neredeyse özgür iradesiz bir şekilde bu odada bulunmak kadere tabi ise bu kişilere şu soruları sormak gerek:

-- Karşıdan karşıya geçerken neden sola-sağa bakarak yahut yeşil ışıkta geçiyorsun? Kaderinde ölmek yoksa, otobana bile atlasan ölmezsin ki. Senin iddia ettiğin bir şekildeki kader anlayışına göre yeşil ışık kontolü yapman, ilahi yargıyı sorgulamak hatta ona güvenmemek değil mi?

-- Her türlü tedbiri alsan da nasıl olsa hastalanacaksan, neden kendine dikkat etmeye çalışıyorsun ki. İdeal bir kader yaklaşımında bunun makul bir açıklaması olabilir fakat senin inandığın şekildeki kader anlayışına göre, kışın ortasında incecik bir kıyafetle sabahtan akşama kadar kar topu oynayabilirsin. Nasıl olsa hasta olmak kaderinde yoksa hasta olmazsın. Zaten hasta olacaksan da evde otururken de hasta olursun.

-- Yiyecek bir lokma nasbibin varsa, Hindistan'dan da olsa Yemen'den de olsa bu nasip sana geliyorsa,
veya emekli olduğunda yiyecek nasibin varsa
yahut 60'ından sonra 6 defa ameliyat olup ücretsiz bakım yapılması kaderinde varsa nedir bu Sigortalı İş meselesine tapınma?

Madem benim sağlık durumumun ileride iyi olması yahut yaşlı iken yiyip içeceklerimin Sağlayıcısı, sigortalı iş tanrısı o halde neden bu tanrıya şirk koşup kafirlik yapıyorsun?

 

 

 


Posted from my blog with SteemPress :

https://murattatar.xyz/sigortali-is-tanrisi-ve-kafirler/

Sort:  

Alimleri(?) ve her şeyi onların yorumlamasına bırakanları ne deseniz ikna edemezsiniz. Daha doğrusu farklı düşünme manevralarına sokamazsınız, üstüne üstlük suçlanırsınız. Halbuki düşünsel manevralar ne keyiflidir.
Mesela, Tanrı ve Kader inancı olan biri neden, Tanrı boyutunda Zaman'ı sorgulamaz? (Belki de sorgulamışlardır) Her şeyi yaratan Tanrı, zamanı da yaratmamış mıdır?

Zaman yaratıldıysa, bu zaman işleyişi Tanrı'dan muaf olacaktır. Yani bizim için olmuş olan, olmakta olan ve olacak olan her şey aslında Tanrı için tek bir andan ibaret olamaz mı diye düşünülemez mi?

Kader, Tanrının bu an içerisinde olan her şeyi dizayn değil de, belirli fiziksel ve doğa kuralları koyarak oluşmasına ve iradeye bıraktıklarına da onay vermesi demek olabilir mi?

Ya da bu an içerisinde olanlara onay verirken sadece iradeye bırakılan bazı şeylere müdahele etmesi olamaz mı? Buradan yola çıkarak daha da genişletilip detaylandırılabilir sanki.

Saçmaladım mı bilmiyorum ama inanan - inanmayan herkesin bir miktar saçmalama cesareti bularak düşünsel manevralar yapması bence insanlığa ve inanç sistemlerine zarar vermeyecektir.

Uzun süre sonra bir @murattatar yazısı okuyarak düşünmek keyifliydi. Sanırım son bir iki yazıyı da kaçırmışım. Onlara da dönüp bakacağım.

Bu arada burada yazılanların hiçbiri ahirete yönelik Yatırım Tavsiyesi Değildir :)

burada yazılanların hiçbiri ahirete yönelik Yatırım Tavsiyesi Değildir :)

haha :))

.. Tanrı boyutunda Zaman'ı sorgulamaz? (Belki de sorgulamışlardır)

"Sorgulamak mı.. Haşa! Dinden çıkmadan konuyu değiştir" modu aktif olduğu için bu kısmın 10 dakika bilmedin 1 saatten fazla olduğunu sanmıyorum.

Çünkü anlayarak, idrak edip içselleştirerek düşünmek; yanında yeni fikir ve yeni eylem değişimlerini de gerekli kıldığı için Düşünmek, pahalı bir iş.
5-10-20 yıldır üzerinde oturduğumuz ide kulesini yıkıp, bir başkasını inşa etmek beyin için yorucu olduğu kadar, bilinç altı için de "hayır, değişme" alarmlarının çalması demek.

Hayatını "maymundan geldiğine inan aptallar var" diyerek geçirmiş birisinin, aklına "iyi de Kabil'in hanımı kimdi?" gibi garip sorular gelse de açıp iki satır araştırma yapmamasının nedeni, Google'ı bilmemek değil beyaz saç vakası yaşamaktan korkmak. Hani çoğu kişi arar.. ama bulmak istemez.. Arasa, kendisine de mantıklı gelecek yanıtlar bulma ihtimali var. Bu da yıllardır aptal dedikleri insanların safına geçmek demek. O halde, en baştan hiç bu toplara girmemek lazım..

Congratulations @murattatar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 25000 upvotes. Your next target is to reach 26000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 61649.11
ETH 3003.31
USDT 1.00
SBD 3.77