You are viewing a single comment's thread from:

RE: Benim Çok Fit Raporum - 19.08.2019

in #tr2 years ago (edited)

Mynet, ekşi, hepsiburada ve benzerleri 2 yaşında bile değilken, henüz sahibinden kurulmamış, youtube düşünülmemişken, Adnan Durmaz'ın bir sitesi vardı. Yaptığı resimleri ve şiirleri yayınlıyordu.

Bi şiirinin görkemli bir adı vardı: Ben Gidersem Ay Sendeler
// sonradan bi kitabına da isim olmuş belli ki.


göğün bana bakışı bile değişirdi.

Bu söz de öyle, hepi topu 5 kelime ama 5000 volt.png voltluk ihtişam ihtiva ediyor.

Sort:  

Eyvallah hocam, yine yorum ve güzel sözlerini esirgememişsin, çok teşekkürler.

Adnan Durmaz'ı da merak ettim ve baktım hala var mı o site diye ama bulamadım. Yazılanlar matbaaya kavusunca siteyi bırakmış anlaşılan. Hedefe ulaştıysa ne ala.

Evet, google'a kayıtlı böyle bir site bulunmamaktadır diyor.
Lakin eserlerini şuraya taşıyıp, siteyi öyle bırakmış sanırım..

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
SBD 3.83