You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bitcoin için 7777$ ve 8500$ bölgeleri

in #tr3 years ago

@hakan8686 hayır hocam. Adını yeni duyuyorum..

--

şimdi baktım, Tasarımcıları iyi iş çıkarmış :)

--

BinanceCoin gibi, borsanın kendi coini galiba..
yalnız ekip dağıtımın %50'sini alıyormuş biraz fazla geldi bana.

Sort:  

Simdilik işlem gelirlerinin yuzde 80 ini dagitiyor günlük olarak. Ekip yuzde 50 simdi almıyor 6 ay sonra madencilik bitince aliyir fazla olmasi onemli degil hem fiyat yükseltiyor hemde günlük kazanc veriyor. Kasimin sonunda cikmak lazim.

Simdilik işlem gelirlerinin yuzde 80 ini dagitiyor günlük olarak. Ekip yuzde 50 simdi almıyor 6 ay sonra madencilik bitince aliyir fazla olmasi onemli degil hem fiyat yükseltiyor hemde günlük kazanc veriyor. Kasimin sonunda cikmak lazim.

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.13
JST 0.142
BTC 61096.20
ETH 2169.69
BNB 554.34
SBD 8.76