RE: KUMRAL ADA MAVİ TUNA

You are viewing a single comment's thread from:

KUMRAL ADA MAVİ TUNA

in tr •  last year 

''Onu ilk gördüğümde yaşantımda çok önemli bir yer tutacağını sezmiştim. Bu tıpkı, bir filmin daha ilk karesinden bütününü kavramak, sonunu tahmin etmek gibi bir duyguydu.''

ne güzel bir taif

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Evet gerçekten öyle