You are viewing a single comment's thread from:

RE: Sevgili Günlük #27 | Geçmiş Zamanlar

in #tr2 years ago

Coin ve nüfus düşüşlerine rağmen devam edenler, devam ediyorduk. Fakat şahsen bolca erişim sorunu yaşayınca çok bakmaz olmuştum..

Bir iki ay önce Devrimsel bir fikir aklıma gelince, bunu önce BlockChain'e yazayım demiştim. Bu gün de o yazının linkine bakarken, etrafa bi göz atayım dedim.

arada,
Su'yun tınısı duyulur olmuş..
Hatta eşliğinde pijama partisi bile yapılmış :)

Bazı şeylerin ederi 0.74 cent olabilir ama değerine paha biçilemez.
Ara ara ak ve afere dem oluver böyle..

Sort:  

burada da tanıdık bir ses duymak ne güzel :)
ayrıca @murattatar yazıları da okumayalı epey zaman olmuş..

arada,
Su'yun tınısı duyulur olmuş..
Hatta eşliğinde pijama partisi bile yapılmış :)
Bazı şeylerin ederi 0.74 cent olabilir ama değerine paha biçilemez.

teşekkür ediyorum, güzel sesler duyuluyorsa ne mutlu bana 🎈

Ara ara ak ve afere dem oluver böyle..

ne güzel anlamı varmış, beni bu kelimeyle tanıştırdığın için de ayrıca sevindim ☘

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23607.89
ETH 1664.58
USDT 1.00
SBD 2.66