You are viewing a single comment's thread from:

RE: Pilli Network

in #tr3 years ago

Bildirgeç, pilli, 22dakika ve efsane forum zoque zamanları güzeldi. O zamanın kadrolarından pek çok güzel proje ve ajans çıktı. Bazıları hala devam ediyor.

Nasıl etkili olmuşlarsa, yıllar sonra burada bile rüzgarı esiyor hala ;)

Sort:  

O dönemlerde herkes birşeyler yapmak istiyordu.Türkçe kaynak az işi bilen insanı bulmak zordu. O dönemlerde bu platformlarla insanlar birşeyler öğrendi.
Ayrıca murat hocam siz nerelerdesiniz yazılarınızıda özledik

Eyvallah hocam ;)

Zaten Python, Robotik araçlar, Borsada otomatik alım-satım, Coinler ve Gulsum's Candy oyunu için kendimin 3-4 klonu olsun isterken; kıramayacağım bi arkadaşım beni yeni bir e-ticaret girişiminin tam ortasına attı. Elimden 8-9 saat gidince, mecburen başka işlerin vaktinden kısmak zorunda kaldım.

Haliyle, güzel bir yazı ve sosyallik için 2-3 saat isteyen Steemit de nasibini aldı.

Ama şunu söyleyebilirim; Araya bunca zaman girdi fakat "steemit defteri kapandı" vb.. düşünmek şöyle dursun, giremediğim için suçlu hissediyorum kendimi :(:

ses.jpg
Hala 2. sırada duruyor ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 27695.19
ETH 1740.71
USDT 1.00
SBD 2.92