You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steem'de Kademeli Alım Zamanı

in #tr5 years ago

Akışta "Anadolu" görmek ne güzel!
Birden fonda Sezen Aksu çalmaya başladı sanki ;)
Daha kalıcı olacak zamanlar da gelir umarım.

Hiç müzik çalmamış gibi sorayım; Matriks'te formül kullanıyor musun hocam?

Sort:  

Umarım hocam 😊 formüllere hiç bulaşmadım. Anlamsız bulduğumdan değil. Sayısal tarafım yok. Genel olarak topluluk psikolojisi, pala, yabancılar, takaslar, price action vb. Şeylerle ilgilendim hocam.

Sen uğraştın mı hocam, algo, formül vb?

Zamanında kendi indikatörümüzü yapacak kadar uğraşmıştım. Coin'lere sarınca borsanın pabucu dama atıldı..
Seni yeniden burada görmenin şerefine TEST etmeye Değer bir formül paylaşayım demiştim ;)
ref ( cross ( mov(c,5,e), mov(c,15,e) ), -1)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64320.07
ETH 3154.23
USDT 1.00
SBD 4.34