Hazır Dolar Düşerken..

in tr •  11 months ago

Fikr-i Takip açısından önceki yazılar:

29 Eylül: Dolar'da karar haftası
07 Ekim: Dolar Kararını Verdi: 3,50'nin Altını Unutun
14 Ekim: Teknik Analizin Kehaneti: TL'nin Dolar'la imtihanı
26 Ekim: 3,75 Sonrası Dolar'da Yeni Destek Nerede?
04 Kasım: Dolar'dan 4.0'a Selam
20 Kasım: Dolar'ı yukarı taşıyan Mavi Eğri vardı.. N'apttı o, iyi mi?


En son, Mavi Eğriden şöyle bahsetmişiz:

hatirlama.png
@murattatar

Ve bir de bugün itibariyle durum ne olmuş ona bakalım..

dolar5aralik.png
@murattatar, tradingview

Şaka gibi smile.png

So..
Ülkenin en genç youtuberlarından olan Yeğenimin (sevgi kelebeği) literatüre kattığı bir deyim var: Hazır ayağa kalkmaya müsaitken.. :)
Onun deyimiyle söylemek gerekirse, Ayağa kalkmaya müsait olanlar, Kum Saati yöntemiyle ufaktan ALIM yapmaya başlarsa karlı çıkabilirler ;)

Coin alınca da Dolar da kalmış oluruz.. diyenler, coinine göre çifte kazanç da sağlayabilir (ya da coindeki düşüşü, Doların çıkışıyla yumuşatabilirler) goz-kirp.png

Şimdi öyle olur mu bilmem ama daha önce; Fiyat, Mavi Eğri altında 7-15 gün arası kalmış ve sonra yeniden üstüne çıkmış. Takvime bakınca, 12 gün sonrası ilginç bir tarihe geliyor..

(takvimi açmışken.. 18 Aralık..)


Yatırım Tavsiyesi Değildir

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chef yine döktürüyorsun. Sbd analizi bekliyoruz senden. Nedir bu dönen mevzular net bir olaya ulaşamadık. Kim bu pump tayfası? Ne istiyorlar? :) kafalarda deli soru işaretleri. İlk defa 3 görüyorum. Sattığımıza pişman olduk.

·

Abi işlemler için Doları mecburen görüyorum ama EOS ve IOTA rüzgarından, SBD/STEEM'i gördüğüm yok ;)

Değerli bilgiler, elinize sağlık

·

Teşekkür ederim.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MuratTatar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP. Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 8.15% upvote from @upme requested by: @murattatar.
Send at least 1 SBD to @upme with a post link in the memo field to receive upvote next round.
To support our activity, please vote for my master @suggeelson, as a STEEM Witness