Bitcoin'de yeni dalga gelebilir, Koşullu Emirler hazır olsun

in #tr2 years ago (edited)

Kısa yazıp çıkacağım..
Uğraştığım proje sona yaklaştıkça heyecan ve yoğunluk giderek arttığı için, yılbaşından bu yana konu/yorum sayım giderek düşüyor. Ama ironik bir şekilde günde 10-12-13 saat Steem ile uğraşıyorum ;)


Büyük çıkış ve büyük düşüş öncesi USDT/Tether söylentileri piyasaya pompalanmıştı.
Bitcoin 4000 gibi anlamlı bir sınırda iken yine Tether söylentileri dolaşmaya başlamış.

Söylentileri fazla abartıyor bile olsam;
Her iki yön için de Koşullu Emirleri girmek,
daha yakından ama Sakin ve Temkinli takip etmek hiç fena olmaz ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12931.99
ETH 409.78
USDT 1.00
SBD 1.01