Yaşasın Cumhuriyet

in #tr6 years ago (edited)

Arkadaşlar herkese merhaba,

29 Ekim 1923'de yani bundan 95 yıl önce cumhuriyeti bizlere armağan eden başbuğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün hepimizin bayramı ve bana göre milletimizin cumhuriyete en çok sahip çıkması gereken dönemlerden geçiyoruz. Her ne kadar siyasi görüşlerimiz farklı olsa da ortak paydamız her zaman cumhuriyet ve demokrasi olmalıdır.

Ülke olarak bu ilkeleri savunan ve benimseyen siyasi parti liderlerine ihtiyacımız vardır. Çünkü yönetim bir güç olduğundan dolayı insanoğlu karakteri gereği bu gücü sonsuzadek elinde bulundurmak isteyecektir ve bu istek ise toplumu parçalamaya insanları felakete sürükleyecektir. Tarih bunu bizlere her zaman göstermiştir. O yüzden toplum olarak bizleri kendi çıkarları için veya gücü kaybetmek istemeyen liderlerden çok toplumun çıkarları için uğraşan aslında Yavuz Selim'in dediği gibi bu millete Hakim değil Hadim olacak liderlere ihtiyacımız vardır. Gitme zamanı geldiğinde kimseye kırılmadan paltosunu alıp gidebilecek sıradaki kişiye koltuğu devredebilecek insanlar yetiştirmemiz gerekiyor.

Aslında Cumhuriyet demek bana göe bu demektir. Halk işin içinden çıkarıldığında yönetim şekli cumhuriyet olmaktan çıkmaktadır her ne kadar seçimler yapılsada göstermelik olacaktır nitekim son zamanda Suriye'de veya Saddam döneminde Irak'da veya birkaç dönem önce Mısır'da yapılan seçimler bunu açık bir şekilde göstermektedir. Sonuçlar %90 ve üzeridir ancak gerçek bu değildir ve dillendirmeye de kimsenin cesareti kalmamıştır.

Aslında Aristo Devlet isimli kitabında yönetim şekillerini incelerken özellikle demokrasi için çoğunluğun kötü yönetimi demiş ve Demokrasinin sonunun tek adamlık olacağını söylemiştir. Bana göre bunu söylerken demokrasi yönetiminin kötü olduğu için değil ancak bu yönetim çeşitlerini incelerken insan faktörünü işin içine katarak onun duygularını hırslarını güç arzusunu hesaba katarak söylediği için bir noktada haklıdır.

Bu konuların daha uzun ve detaylı ele alınması gereken konular olduğuna inanıyorum. Belki ilerde daha detaylı şekilde yazmak nasip olur ancak bu post bunun için açılmadığı için burada son vereceğim ve sizden Cumhuriyetimize sahip çıkmanızı isteyeceğim çünkü başka kurtuluş yolumuz yok.

Kaynak

Sort:  

Hepimizin Cumhuriyet bayramı kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk e ve onun kahraman ordusuna müteşekkiriz.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Merhaba. Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır. Sevgiler.

teşekkürler :)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67831.12
ETH 3801.93
USDT 1.00
SBD 3.75