Gobaba'ya steem gönderme [Coinplugturk & Gobaba 3. Projesi ]

in #tr6 years ago (edited)

Arkadaşlar herkese merhaba,

Bugün sizlere Gobaba ile yürütülen ortak projeler kapsamında 3. projeye katıldığımı göstermek için yazıyorum. Proje detaylarını buradan öğrenebilirsiniz.

Arkadaşlar çok basit bir şekilde artık gobaba borsasına steem gönderebiliyoruz. Tıpkı bir arkadaşımıza gönderir gibi hemen hesabımıza aktarabiliyoruz.

s1.png

Öncelikle yukarıdaki gibi hesabımıza girdikten sonra cüzdanlar kısmına tıklayarak steem coine ait sıraya gelince yatır butonuna tıklıyoruz.

s2.png

Daha sonra cüzdan adresimiz karşımıza geliyor. Burada önemli olan MEMO kısmını kopyalayarak steemit hesabımıza geçiyoruz.

s3.png

Steemit hesabımızdan bir bota veya bir arkadaşımıza para gönderir gibi STEEM'in üzerine tıklayarak transfer diyoruz ve çıkan ekrana yukarıdaki gibi önce alıcı olarak gobaba yazıyoruz daha sonra gönderilmek istenen miktarı yazıyoruz ve en alta hesabımızdan kopyaladığımız MEMO yu yapıştırarak onaylıyoruz.

Bu şekilde hesabımızdaki STEEMler anında gobaba borsasına trasfer oluyor.

s4.png

Buradan isterseniz tl çevirip papara hesabınıza aktarabilir veya başka altcoinler veya BTC yapabilirsiniz.

Mail adresi: [email protected]
İsim : Mehmet U.
Discord ID: mehmet1836

Sort:  

Emeğinize sağlık güzel bir ankatım olmuş kaynaklar kısmına ekledim :)

İşinize yaradiysa ne mutlu bana

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mehmet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67020.32
ETH 3084.67
USDT 1.00
SBD 3.70