Bayram yolculuğu başlasın

in #tr6 years ago

Evet arkadaşlar yarın memlekete gidiyorum uzun bı sure yaklaşık ,2 hafta oralarda olacağım bayramlar kalabalık daha güzel oluyor. Herkesin yolu açık olsun bu bayramda güzel günler geçirmek dileğiyle görüşmek üzere :)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67186.90
ETH 3110.36
USDT 1.00
SBD 3.77