Bayram yolculuğu başlasın

in #tr3 years ago

Evet arkadaşlar yarın memlekete gidiyorum uzun bı sure yaklaşık ,2 hafta oralarda olacağım bayramlar kalabalık daha güzel oluyor. Herkesin yolu açık olsun bu bayramda güzel günler geçirmek dileğiyle görüşmek üzere :)

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43076.81
ETH 3335.60
BNB 500.53
SBD 4.97