60$ Airdrop Guarium Token

in #tr6 years ago (edited)

Arkadaşlar herkese merhaba,

Bugün sizlere çok karlı bir airdroptan bahsedeceğim, birçoğumuz ismini duymuş olabileceğimiz bir token olan guarium airdrop başlatmıştı. Bugün bu airdrop faaliyetinin son günü aramızda katılmayan arkadaşlar varsa diye haber vermek istedim. Aldığınız puana göre bir sıralama oluyor ve en az 60 dolarlık bir token verecekler.

Bu fırsat kaçmaz diye düşünüyorum. çok basit görevler var ve yaptığınız kadar puan alıyorsunuz hepsini yapma gibi bir zorunluluğu yok.

Referans link: https://guarium.bounty.nu/5325/4005683

yukarıda verdiğim referans linki ile önce steye kayıt olup daha sonra ise ERC20 adresinizi girin ve basit sosyal görevleri tamamlayın yakında tokenler dağıtılacak muhtemel bir boğa sezonunda çok değerlenecektir.


kaynak

Eng Version:

Friends everybody hello,

Today I am talking about a very profitable airdrop, some of us have started a guarium airdrop, which is a token we may have heard. I wanted to let you know if there are friends who did not attend today on the last day of this airdrop activity. They get a ranking based on the pooh you get and they will give you a token of at least $ 60.

I think this opportunity will not escape. you have very simple tasks and you get as many points as you do, no need to do everything.

Referans link: https://guarium.bounty.nu/5325/4005683

with the reference link I gave above, register first and then enter your ERC20 address and complete simple social tasks soon will be appreciated in a possible bull season, which will soon be distributed to tokens.Posted from my blog with SteemPress : http://www.mucar38.tk/2018/09/60-airdrop-guarium-token

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68564.93
ETH 3839.30
USDT 1.00
SBD 3.67