1 Dolar 7.20 TL Oldu

in #tr3 years ago

Paylaşmak istemezdim ve ben demiştim demeyi çok sevmiyorum ama durum ortada. İki gün önce 7.10 bandına girdi demiştim şimdi 7.5 bandında ki sabah onu da kıracaktır.

image

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43076.81
ETH 3335.60
BNB 500.53
SBD 4.97