1 Dolar 7.20 TL Oldu

in #tr6 years ago

Paylaşmak istemezdim ve ben demiştim demeyi çok sevmiyorum ama durum ortada. İki gün önce 7.10 bandına girdi demiştim şimdi 7.5 bandında ki sabah onu da kıracaktır.

image

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68512.18
ETH 3825.56
USDT 1.00
SBD 3.66