Vazgeçilmez Erdem Yardimlasma+ [Cointurk 30.Projesi] ) mt63#0483

in tr •  6 months ago

Ben bu paylaşımda kendi yaptığım yardimlardan bahsetmiyecegim, genel olarak yardımlaşma üzerine yazacağım.


Yardımlaşma insana insan olduğunu hatırlatan en güzel duygulardan bi tanesi. Aslında bu sadece insanlara özgü duygu değil tüm canlıların sahip olduğu güzel bir duygu. Yardımlaşma bir erdemdir. Bu erdeme sahip olan insanlar ne şanslı ki bu kadar bencil insan arasında onlar bu güzel duygunun keyfini tatmışlardır. Yardımlaşma kimi zaman bir dosta kimi zaman da yere düşen ve hiç tanımadığımız insana uzatılan eldir.
Yardımlaşma insanlarda empati kurma becerisinin gelişmesine yardımcı olur . İnsan her zaman yardımlaşmayı , paylaşmayı bilmelidir . Zor durumda olan kimselere , düşen kimselere her zaman yardım etmeliyiz ve bunu herhangi bir çıkar gözetmeden yapmalıyız . Bizim güzel yurdumuzun güzel insanları da bu konuda çok hassastır . Ne zaman biri ya da birileri zor duruma düşse millet olarak bu duruma hemen el atarız ve kimseyi zor durumda bırakmayız , yardım elimizi uzatırız . Özellikle de savaşın olduğu, sömürülen, hakkı yenen, ezilen masum insanlara ilk eli her zaman Yüce Milletimizin muazzam insanları uzatmistir . Yardım etme bizim kanımızda vardır . Çünkü merhametli ve yardımsever bir milletizdir . Toplumların huzur ve güven içinde yaşaması için her zaman yardımlaşma olmalı , iyi konumda olan , zengin olan , varlıklı olanlar zor durumda olan kimselere yardım etmeli ve bu yardımseverlik dünyaya yayılmalıdır . Yardimlasma gibi insanları birbirine bağlayan güzel duyguların bir toplumda bir toplumda yok olması demek o toplumun da yok olmasının da aslında habercisidir. Çünkü bu güzel duygular toplumları bir aile gibi birbirine bağlar. Bu duygunun olmadığı bir aileyi düşünsenize , Böyle bir ailede birbirine bağlılık diye birşey kalmaz.
Netice olarak yardımlaşma biz insanların olmasa olmasıdır. Biz millet olarak bu duyguyu asırlar buyu önce kendi milletimize, Sonra diğer muhtaç milletlere karşı en güzel şekilde yerine getiren milletiz ve inşallah bu böyle de devam edecek.
Bir sonraki konu da Edebiyat ile ilgili olabilir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @mt63! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your Board of Honor.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!