Sort:  

Tadı da bir güzel olur sormayın, Denizli'ye yolunuz düşerse hazırlarım hocam :)

Afiyet olsun. Öğrenciyken az almadık ve yapmadık bundan. Daha kolay olanı var tavuk kavurma. Tavuk, kekik, kırmızı biber, tuz... Tam öğrenci işi.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 69837.94
ETH 3620.96
USDT 1.00
SBD 3.20