Hikayenin Başlangıcı

in #tr11 months ago

Mağaranın içinde yanan ateşe birkaç odun daha attılar. Alevler duvarlarda anlamsız gölge oyunları yapıyordu. Yaşlı adam titrek parmaklarıyla küçük kemik parçalarına ve mücevherlere dokundu. Gökteki yıldızlardan tören için en uygun zamanın geldiğini okumuştu, kapı açıktı ve çağrılan davete gelecekti. İki yardımcısı sağına ve soluna oturmuş yol gösterici dedikleri yaşlı adamdan gelecek işareti bekliyorlardı. Zaman ilerledikçe ateşin alevleri yavaş yavaş azaldı yerine pırıl pırıl parlayan közler kaldı. Közün üzerine yavaşça içi su dolu toprak bir kap koydular. Sessizlik yaşlı adamın dudaklarından dökülen geçmiş zamanlardan kalan sözcüklerle bozuldu. Her sözcüğün sonunda anlında biriken ter damlacıklarına bir yenisi ekleniyordu . Söylenmesi gerekenler bitince elindeki kemikleri ve mücevherleri suya bıraktı. Yardımcıları parmaklarında kesikler oluşturup kanlarını suya damlattılar. Havadaki basınç o kadar yoğundu ki elle bile dokunulurmuş hissi veriyordu. Yaşlı adam kimin ölmesi gerektiğini çağrılana söyledi. Toprak kap çatladı dökülen su közün üzerine yayıldı, ateşin son kalıntılarını da yok etti. Mağara tamamen karanlığa gömüldü, havadaki yoğunluk kalktı. Gecenin serin havası mağaranın içine dolmaya başladı.
Sabahın çiğ taneleri otların üzerinde elmas parçaları gibi parlarken varisi olmayan kralın ölümü halka ilan edildi ve yerine kral naibi geçti.
Üç gün sonra.
Yaşlı adam mağaranın önünde gelecekte çöl olacak olan asma bahçeleri, verimli tarlalar ve güçlü ağaçlarla dolu olan düzlükleri seyrediyordu. Her şey istediği gibi olmuştu. Mağaraya doğru harmanisiyle her yanı örtülü olan iri yarı bir adam yavaşça ilerliyordu. Zirveye vardığında yaşlı adamın önünde saygıyla eğildi ve yüzünü açtı. Gelen yeni kraldı. Yaşlı adam öğrencisine gülümseyerek baktı yeni yapılanma üzerinde konuşmak için onu mağaraya davet etti.
Onlar temelleri çok eski zamanlarda kan ve ölümle atılmış olan varlıklarını gizleyen ortak kandan gelenlerin oluşturduğu bir klana dahildiler. Soydan ilk kanın yapmış olduğu anlaşmaya saplantı derecesinde bağlıydılar. Kendi kan soylarından gelse bile kan ve ölümle mühürlenen anlaşmadan vazgeçmek isteyenleri de yok ederek her daim varlıklarını sürdürmüşlerdi ve bu hedeflerine ulaşana kadar sürüp gidecekti.
Hikayenin başlangıcı adlı hikaye bana aittir.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.027
SBD 3.14