Hikayenin Başlangıcı

in #tr10 months ago

Gün yavaş yavaş yerini geceye terk ederken çölün sıcak kumları üzerinde ilerleyen deve ve binicisi konaklayacakları vahaya doğru yol alıyorlardı. Adamın adı Kan dı. Kan güneşten ve kumdan korunmak için beyaz giysilere bürünmüştü sadece sürme çekilmiş olan iri siyah gözleri açıktaydı . Gözlerin de öyle keskin bakışlar vardı ki insan da tüm düşüncelerini görüp onu savunmasız ve zayıf bırakacakmış hissi uyandırıyordu. Keskin bakışların ardındaki acımasızlık ona yaklaşırken temkinli olman gerektiğini hatırlatıyordu. Yıldızlar yavaş yavaş kendilerini belli ederken toplantının yapılacağı vahaya ulaştı .İlk gelenin kendisi olacağını düşünürken yanıldığını anladı .Vaha boş değildi, su kıyısın da bir adam ateşin karşısın da oturmuş akşam yemeğini yiyordu. Kan adamı görünce şaşırdı yol gösterici herkesten önce gelmişti. Telaşla yanına ilerledi devesinden inip saygıyla eğildi. Sizi buraya herkesten önce getiren nedir sayın yol gösterici diye sordu. Yol gösterici onu ateşin başına yemeğe davet etti. Kan devesini su içmesi için kaynağın yanına getirdi sonra yemesi için onu bıraktı , yol göstericinin karşısına oturdu ve soran gözlerle ona baktı.
Yaşlı adam çok keyifliydi gözlerinin içi gülüyordu. Onu her zaman böyle neşeli göremezdiniz. Oğullar ve kız ne yaptı diye sordu.
Kan güldü, oğullar kendilerinden bekleneni yaptı diye söylendi. Bozgunculuk onların işi ,kabilenin erkeklerini katlettiler kadınlara ,çocuklara hayvanlara el koydular. Baba kızdı ama yapacak bir şey yoktu. O da biliyor iki oğul hariç diğerleri onun istediği gibi olmayacak. Bu her zaman bizim işimize gelecek aynı kandan olmasak bile onların bozguncu ve ayartılabilir ruhları işlerimizi kolaylaştırıp bize yol açacak. Kıza gelince o yüklü zaten babasının değil annesinin yolunu seçmişti bu da bizimle uyum sağlamasını kolaylaştırdı. Abilerinden o kadar nefret ediyor ki teklifimizi hemen kabul etti. Ona grubumdan bir kadın ve bir erkek koruyucu vererek yıkılmış imparatorluğun batı sahiline gönderdim. Yerleşecekleri yeni topraklarda bizler için yeni iktidar alanları açacaklar.
Tamam dedi yol gösterici bir grubu daha batı sahiline gönder klanın o bölgedeki yerleşimi hızlansın. Yıkılmış imparatorluğun toprakları kök salmak için iyi ,daha sonraki yıllarda iç bölgelere doğru yavaş yavaş yayılırız.
Bir süre sessizlik oldu sonra yol gösterici gözlerini Kan’ın gözlerine dikti ve alçak bir ses tonuyla benden sonraki yol gösterici sensin Kan dedi. Bu hiç beklenmedik söz her şeye hazırlıklı olduğunu söyleyen Kan’ın ağzının bir karış açık kalmasına neden oldu. Sadece nasıl diye sorabildi. Hizmet ettiğimiz, ilk atamızın anlaştığı efendi seni seçti dedi .Ben den sonraki yol gösterici seçiminde seni seçecek ve bunu sana söylememi istedi. Ayrıca tüm grubunla birlikte yeni bir yerleşim yerine gidip yerleşmeni de istedi. Yerleşeceğin yer önemli bir yer ve gelecekte de hep önemli olacak. Yıkılan imparatorluğun doğu yanı ,ana şehri, ona anahtar şehir de diyebiliriz. Doğu ve batının düğüm noktası. Pek çok yerden tüccarlar ve insanlar oraya gelir. Bağlantılar kurar ,senin için çalışacak insanlar ayarlarsın. Konuşma vahaya toplantıya katılmak için gelen diğer grupların sesleri ile sona erdi. Yol gösterici diğer ayrıntıları daha sonra konuşuruz diyerek konuşmasın sonlandırdı.
Gece boyunca diğer üyelerde birer birer geldi. Toplantı yapıldı kararlar alındı. Güneş ufuktan doğarken herkes bir sonraki toplantı yeri ve zamanını öğrenmiş olarak vahadan ayrıldı.
Hikayenin Başlangıcı adlı hikaye bana aittir.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.030
TRX 0.03
STEEM 0.20
JST 0.030
SBD 3.31