You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit'te hesap gelişimi için bir strateji

in #tr4 years ago

hocam steemitte yeni sayılırım anladığım kadarıyla bu platformda gelir elde etmek kaliteli içeriklerle sisteme katma değer katmaktan ziyade mantıklı yatırım yapıp,doğru zamanda doğru botları kullanmakla mümkün.Bir de sp nin önemini çok anlayamadım. Sp artırmak yerine onları steeme dönüştürüp bot kullanarak devam etmek daha mantıklı değil mi?

Sort:  

Doğru anlamışsınız hocam. Çok az bir Steem varsa SP'ye çevirmek zaten yanlış. Topluluk belirli bir olgunluğa ulaşıncaya kadar bot kullanma, oy satma, SP delegasyonu vb. yollar haricinde gelişmek zor.

Eğer haftada en az 1 paylaşım yapılıyorsa bu yöntem doğru. Fakat eğer kullanıcı hiç paylaşım yapmıyorsa o zaman da tam tersi (yani power up yapıp oylarını botlara kiralama, sp delegasyonu) yararlı olur.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.032
BTC 22880.60
ETH 1632.35
USDT 1.00
SBD 2.71