Turkish Coffee : Türk kahvesi ☕

in tr •  7 months ago

Merhabalar herkese;

Türk kahvesinin faydalarını bilmeyen yoktur, her ne kadar keyif olarak tüketilse de sağlık açısından mükemmel bir şifa kaynağı. Kendi adıma konuşmam gerekirse benim genel olarak kahve türleriyle aram iyi değildir. Çok fazla tükettiğim söylenemez.


Fakat uzun zamandır Türk kahvesi tüketmeye dikkat ediyorum. Şekersiz tükettiğim için de içilmi benim açımdan bir hayli zor.

Gelelim bir süre önce güvenilir bir ağızdan öğrendiğim ve benim işimi daha da zorlaştıracak fakat faydasını kat ve kat artıracak bilgiye...

Türk kahvesini pişirip içilir hale getirdikten sonra içerisine bir tutam Nane bırakıyoruz. Evet NANE! Nanenin içerisinde bulunan bazı bileşenlerin kahvede ki besinlerin vücuda geçişini kolaylaştırdığı söyleniyor. Kaynak güvenilir olunca hemen denemek istedim, sonuç hiçte korktuğum gibi olmadı hatta daha içilir hale geldi diyebilirim.

Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum, yanında bir adet hurma damak tadınızı kurtarmaya yeter diye düşünüyorum. Afiyet olsun!

 


  • NOT: Ben bu aralar Kahve dünyansına ait damla sakız aromalı bu kahveyi kullanıyorum ama tavsiye edilen mutlaka taze çekilmiş olan Türk kahvesi!
Sevgiler...

Posted from my blog with SteemPress : http://emeltunc.steemblogtr.ovh/2018/08/08/turkish-coffee-turk-kahvesi-%e2%98%95/
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by miniklady from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Nescafenin içine bıraksak olmuyor mu naneyi. Türk kahvesi çok acı geliyor

·

Maalesef bende sevmiyorum ama baya faydalı olduğunu söylüyorlar 🤷‍♀️