KARAKÖY 🇹🇷

in tr •  5 months ago

Merhabalar herkese, Malum coin fiyatlarının düşüşü hepimizin canını oldukça sıktı, modumuzu düşürdü. Ama hala burada paylaşım yapmak, yazı yazmak bana iyi geliyor! Umarım yakın zamanda eski hareketli günlerine kavuşur buralar...

Çok sevdiğim sık sık uğradım Karaköy'de yakın dostlarımla yine çok güzel vakit geçirdik! Buranın enerjisini çok farklı, ortamı çok samimi, daracık sokakları insana kendini evinde gibi hissettiriyor. Ayrıca mekanlar çok kaliteli ve lezzet konusunda da oldukça başarılılar!


Yanımda da sevdiğim dostlarım varsa değmeyin keyfime!


🖤
Posted from my blog with SteemPress : http://emeltunc.steemblogtr.ovh/2018/11/17/karakoy-%f0%9f%87%b9%f0%9f%87%b7/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by miniklady from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.