KARAKÖY🗯️

in tr •  4 months ago


Karaköy'den herkese selamlar... Buraya bayılıyorum, bu nedenle sık sık ziyaret ediyorum. Özellikle mekanları o kadar hoş, keyif verici ki semt insanı kendine çekiyor.

Ne zaman gelsem çok iyi vakit geçiriyorum. Yemek,kahve, tatlı derken gün çabucak sona eriyor burada. Şimdi kış geliyor malefes, yaz insanı olarak çok üzgünüm. Mümkün olduğunca yazın son günlerinin tadını çıkarmaya bakıyorum.


Hepinize keyifli günler diliyorum...


Posted from my blog with SteemPress : http://emeltunc.steemblogtr.ovh/2018/09/13/karakoy%f0%9f%97%af%ef%b8%8f/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by miniklady from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Ben de yazı daha çok seviyorum 😃

·

Bizi zor günler bekliyor 😒


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.