Linux SSD optimizasyonu

in #tr6 years ago (edited)

Kullandığım dizüstü bilgisayarda güzel bir ssd disk var. Tam performans ile kullanmak için yaptığım özelleştirmeleri takipçilerimle paylaşmak istedim.

Ekran görüntüsü_2017-09-26_00-24-27.png

  1. SSD nin %10 unu herhangi bir partition'a alocate etmeksizin boşta tutunuz.

  2. /etc/fstab da yapılması gerekenler :
    SSD üzerindeki disk bölümlerinin bağlama özellikleri kolonuna discard,noatime,nodiratime,nobarrier direktiflerini ekleyin.

örnek :
Ekran görüntüsü_2017-09-26_00-27-12.png

  1. haftada 1 kere fstrim yapılması için gerekli otomasyonu oluşturun.
    Örnek :
    Ekran görüntüsü_2017-09-26_00-28-56.png

  2. io scheduler ve kuyruğu optimize ediyorum. /etc/rc.local e şu satırları ekleyin:

echo deadline > /sys/block/sda/queue/scheduler
echo 1 > /sys/block/sda/queue/iosched/fifo_batch

Sadece bu özelleştirmeleri yaparak güzel bir performans farkı yakaladım.

Sort:  

This post received a 20% vote by @msp-turkey courtesy of @damla from the Minnow Support Project ( @minnowsupport ). Join us in Discord.

Upvoting this comment will help support @minnowsupport.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26576.34
ETH 1592.52
USDT 1.00
SBD 2.17