howto display private key (Turkish : bitcoin-core da kurulu bitcoin adresinin private key ini öğrenme)

in #tr6 years ago

To export a private key from your Bitcoin-QT / Bitcoin-core client:

Launch your bitcoin client
Click on 'help' in the menu bar (top right)
Click on 'debug window'
Select the 'console' tab
If your wallet is protected by a passphrase (i.e you have to enter a passphrase before you can send) unlock it by typing

walletpassphrase "your walletpassphrase here" 600
dumpprivkey [your Bitcoin address here]

----------------------Türkçe--------------------------
Çevremde bitcoin kullanan bir çok kişinin private key ini bir kenara saklamadığını ve ha bire wallet.dat sakladığını görüyorum.
oysa wallet.dat ı saklamak sizi kurtarmaz. Her hangi bir zamanda bir data bozulması durumunda wallet.dat ı okutamazsanız bitconileriniz buhar olur.

Bilinçsiz bitcoin kullanıcıları bitcoin cüzdan yazılımından kripate key bilgisini nasıl alacağını bilmiyor.
Bu konuda topluluğu bilinçlendirmek adına bilgileri paylaşıyorum.

To export a private key from your Bitcoin-QT / Bitcoin-core client:

Bitcoin işlemcinizi açın.
Yardım menüsünden Hata Ayıklama Penceresi seçimine tıklayın.
Gelen pencerede sekmelerden konsol a tıklayarak konsol sayfasını öne getirin.

Eğer cüzdanınıza bir parola koyduysanız, önce cüzdan parolasını girerek açmanız lazım:

walletpassphrase "cüzdan_parolanız" 600

Bu işlemi yaptıktan sonra artık private key'inizi aşağıdaki komutu ile görüntülersiniz.

dumpprivkey [bitcon_adresiniz.]

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26572.25
ETH 1592.43
USDT 1.00
SBD 2.17