You are viewing a single comment's thread from:

RE: rastgele türde müzikler #1

in #tr4 years ago (edited)

Ben pensees derim burdakiler içerisinde. Piyano her şekilde güzeldir. Diğerleri benim pek dinlediğim müzikler değil. İçinde ağırlıklı olarak piyano, gitar, keman kombinasyonları olan şarkılar tercihim. Bir de iyi vokal tabii.