Yine parktayız🙂

in #tr7 months ago

IMG-20211005-WA0024.jpg
Oğlum hergun öğleden sonra yaklaşık 5-6 saat dışarıda oynuyor. Yine de enerjisini atamıyor. Bazen diyorum acaba bizde mi böyleydik. Önceleri oğlum hangi oyuncağa binmek istese yanında giderdik yada bir arkadaş edinecegi zaman yardımcı olurduk tanışması için. Şimdi kendisi arkadaş ediniyor ve istediği oyuncakla oynuyor. Büyüdüğüne şahit olmak ne güzel 🙂

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.045
BTC 30472.55
ETH 2085.26
USDT 1.00
SBD 2.69