Sağlıklı Milkshake

in #tr9 months ago

IMG_20210817_133719.jpg

Oğlum bal, kakao ve sütten yapılan bu milkshakeyi çok seviyor. İçine bazen buzda atıyoruz.

IMG_20210817_133236.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29191.69
ETH 1966.54
USDT 1.00
SBD 2.53