Oğlumun Akülü Araba Sevdası

in #tr10 months ago

IMG-20210808-WA0014.jpg

Oğlumun dışarıda istekleri hiç bitmediği için bazen "oğlum paramız kalmadı başka zaman alırız diyoruz." Bugün sabah uyandığından beri "anne paran varmı" , "akülü arabaya binelim mi" diyordu. Akşamüstü hava serinleyince kıyamadım. AVM ye getirdim.
Her erken çocuk gibi benim oğlum da araba sevdalısı 😀

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29165.93
ETH 1835.94
USDT 1.00
SBD 2.46