Muğla Akyaka Beldesi

in #tr9 months ago

IMG_20210814_153627.jpg

Son zamanlarda o kadar çok sıkılmıştık ki bir kaç saatlik mola bile insanı dinlendiriyor.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29191.69
ETH 1966.54
USDT 1.00
SBD 2.53