Merhabalar arkadaşlar

in #tr9 months ago (edited)

IMG_20210805_150854.jpg

Evimde badem ve fıstık vardı. Çocuklar canımız sıkılıyor deyince hemen önlerine koydum ayıklasınlar diye:)

Ben çocukların da yetişkinlere yardım etmesinden yanayım. Hem sorumluluk almış oluyorlar hemde birlik beraberliği öğreniyorlar bence.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.041
BTC 29958.73
ETH 2034.28
USDT 1.00
SBD 2.58